Specialistutbildning; Golvvård för ert badhus

En arbetsdag: analys och utvärdering av metod, kemikalier och resultat samt uppföljande föreläsning innehållande praktisk del.

Skärmavbild 2021-02-12 kl. 14.02.02.png

En mikrobiell utmaning

Varför blir det inte rent och varför blir golven hala? Vad är biofilm, är det dåligt och hur förebygger man det? Varför är underhållet i en simhall livsviktig och varför fungerar vissa metoder bättre än andra? Vad är egentligen sant när det handlar om säljarnas löften om mirakelmedel som skall ge resultat som låter osannolika? Att hålla badhus och spa-anläggningar rena är en en mikrobiologisk utmaning. Vi hjälper er personal förstå vikten av deras arbete och ger dem verktygen att snabbt identifiera problem och åtgärda dem. En prestigelös och lättförståelig kurs som höjer kunskaperna hos er personal och säkerheten i er miljö utan att vara bunden till någon enskild leverantör av kemikalier.

Program och kursplan

Förmiddag: 09.00 - 12.00

 • En timmes genomgång av era städmetoder och kemikalier tillsammans med era lokalvårdare

 • Kartläggning av tillgängliga produkter och hur de används

 • Därefter undersöker vi möjliga förbättringar

 • Går igenom tillgängliga produkter hos er leverantör

 • Förbereder eftermiddagens utbildning.

Eftermiddagsföreläsning: 13.00 till 14.45 - 2 x 45 minuter 

 • Lokalvårdarens betydelse för god säkerhet och hygien

 • Den zinnerska cirkeln

 • Trestegsmetoden för badanläggningar

 • Praktiska städmetoder - vad funkar var?

 • Den svåra konflikten mellan golvkemi och badvatten - Hur hanterar vi den?

 • Effektiva städmetoder för respektive underlag

 • Städkemi och klor i olika former

 • Trikloraminer - vad är det, hur påverkar det oss och kan vi minimera dessa?

 • ph-kunskap

 • Mikrobiologi som alla förstår

Praktiskt moment: 15.00 - 16.30

 • Test av olika städmetoders effektivitet

 • Utvärdering av rengöringsmedel medel

Efter utbildningen

 • Diplom till deltagarna för genomgången utbildning.

 • Anpassad lathund i laminerad A3 med städrutinger och kemikalier som avser golvvården i er anläggning (skickas)​​

Syfte

Renare lokaler och mer engagerade medarbetare. Efter genomgången kurs skall deltagaren besitta kunskap att förstå det kemiska innehållet i respektive produkt och vilken nytta den gör för renhållningen i era lokaler. 

Opartiskhet

Vi är inte knutna till någon tillverkare av städkemikalier och kommer inte föreslå några ändringar av leverantör. Om vi identifierar möjligheter att stärka era rutiner kommer vi föreslå dessa i generella termer som inte är kopplade till någon specifik leverantör av städkemi. Om lämpliga produkter finns i er befintliga leverantörs produktsortiment kommer dessa att identifieras och föreslås som ett exempel på produkter som kan användas för att bättre uppnå önskat resultat.

Pris

Startavgift 24.900 kr för 1-5 deltagare därutöver 1.990 kr per tillkommande deltagare.

Alla priser är exkl. moms.