shutterstock_285772091.jpg

AFFÄRSIDE

"-Vi förbättrar er lönsamhet genom att göra golv halksäkra."

BAKGRUND

SPRAY & STAY® är ett registrerat varumärke som ägs och förvaltas av Spray & Stay AB. Spray & Stay lanserades 2019 för att i första hand förse exklusivt utvalda marknadsledande hotell- och spa-anläggningar samt publika sport- och simhallar med ett miljövänligt halkskydd. Målsättningen är att vara Skandinaviens marknadsledande företag som gör golv halkfria. Under 2020 är målet att inta en marknadsledande roll då vi omsättningsmässigt sannolikt passerar de största konkurrenterna.

Bakom satsningen står ett antal intressenter med tunga erfarenheter från sten- och golvindustrin samt statlig finansiering av tillväxtföretag. I vår ledningsgrupp finns över 40 års erfarenhet från ledande befattningar i svenskt näringsliv från Tarkett, ALMI, Neolith samt den internationella sten- och byggindustrin.

 

VÅR MISSION

”-Att som enda miljövänliga halkskyddsföretag i Skandinavien göra golv halksäkra.” *

Vår mission är att, som enda miljövänliga halkskyddsföretag i Skandinavien, göra golv halksäkra. En viktig del i detta är vårt hållbarhetsarbete där vi hjälper kunderna att öka sin lönsamhet genom verifierbara åtgärder som ger riktig värdeökning och trygghet med en försumbar resultatpåverkan.

shutterstock_1056228755.jpg
 

VÄRLDSLEDANDE HALKSKYDD

Våra halkskyddsprodukter är världspatenterade nanoteknologiska innovationer från ett av världens största kemi- och läkemedelsföretag. Produkterna är etablerad i ett 80-tal länder. Bland referenser finns ledande hotellkedjor som Scandic, Choice, Hyatt, Hilton, Barceló, några av världens största idrottsarenor men också banker och simhallar. I Sverige har vi redan ett flertal tunga referenser men effekten av vårt halkskydd brukar tala ett tydligt språk och är det som slutligen övertygar köparen om att detta verkligen är en marknadsledande produkt på alla plan.

 
 
shutterstock_284522963.jpg

VÅR NOLLVISION

"-Ingen skall behöva skada sig på hala golv."

Varför accepterar vi att barn drabbas av hemska skallskador. Bara i Sverige tvingas 15.000 människor uppsöka akuten varje år för skador de fått vid halkolyckor. 1500 människor dör varje år i fallolyckor. Varje dag råkar ca 41 personer ut för halkolyckor med följdskador som kräver läkarbesök. I 9 av 10 fall finns det ett miljövänligt, verifierbart halkskydd som hade kunnat förhindra olyckan.

Säg ifrån! Det är dags att kräva högre golvsäkerhet.