Det finns
3 sorters halkskydd 

I 20 år har giftiga halkskydd sålts som miljövänliga och bra alternativ utan tanke på konsekvenserna för människa, miljö eller ekonomi.

Det enda syftet har varit enkla pengar i vad som framstår som ett ädelt syfte, att eliminera halkrisken.

Fluorvätesyra (ammoniumvätefluorid) används för att etsa porer i golvets yta. För att fungera krävs glasmineraler i golvet som aktiverar själva etsningen. Denna teknik används flitigt inom elektronikindustrin där syran används för att etsa kretskort eller i glasindustrin för att frosta glas. Skillnaden är att syran då används i slutna system som inte kommer i närhet av fingrar, fötter eller  vattendrag.

Dödligt nervgift:

Om du skulle få fluorvätesyra på 10% av din hud dör du. (källa: giftinformation)

Hur slår jag hål på bluffen?

Kräv säkerhetsdatablad och leta efter ammoniumvätefluorid. Detta är fluorvätesyra i pulverform.

Länkar:

Wikipedia

MedicalCare

Giftinformation

Tropical Leaves

Halkskydds-bluffen

Hur livsfarligt nervgift hamnade i våra badanläggningar
Nano-behandling
Spray & Stay

I dagsläget den enda miljövänliga halk-skyddsbehandlingen i Skandinavien.  En kraftfullare teknik som skapar högre friktion än ets och plast-baserade halkskydd. Är baserad på att molekyler av titandioxid fästs i golvet och att dessa reagerar med vatten. 

Titandioxid  är livsmedel-klassat och är  vad som gör många livsmedel och hygienprodukter blir vita, tex tandkräm.

Fördelar:
  • Ökar personal- och kundsäkerheten markant.

  • Förstör inte golvet

  • Hållbart

  • Effekten kan anpassas noggrant efter kundens behov

  • Påverkar inte utseendet negativt

  • Försvårar inte underhållet

  • Permanent effekt

Plastbaserade halkskydd av 
epoxi och polyurea

Dyr behandling som rollas ut, sand strös över och härdar sedan. Finns många olika varianter. Vanligtvis färgsatt gul, vit, grå eller svart.

 

Slitstarkt och kan appliceras över stora ytor men är problematiskt ur miljösynpunkt eftersom det kan innehålla bisfenol A, Bisfenol F, resin och giftiga epoxihartser.

 

Detta är en svår installation som måste ut​föras av personal som är certifierade. Måste läggas på ett underlag som är hårt och extremt rent. Spricker/flagnar vid överbelastning eller rörelse​

 

Hudavlagringar fastnar lätt i den skrovliga yta som skapas med sand och ökar därför mikrobiell påväxt vilket leder till halare golv i varma miljöer.

Lämpar sig för:

Industriell miljö

Fartyg / off-shore

Fiskdisken

Etsande halkskydd

Billig engångsapplicering som bygger på att nervgiftet fluorvätesyra (ammonium-vätefluorid) fräter sönder ytskiktet permanent och etsar porer i golvytan. Om friktion uppstår har golvet förstörts permanent och blivit svårare att hålla rent. Har vanligtvis ingen effekt alls på granitkeramik och förlorar sin effekt när porerna satts igen. Förutom att utgöra ett allvarligt arbetsmiljöproblem försämrar behandlingen livslängden på er anläggning. En mycket kostsam lösning.

Länkar:

Wikipedia

MedicalCare

Giftinformation

Vem säljer detta?

Innan Spray & Stay var detta det enda existerande "osynliga" halkskyddet på marknaden och saluförs fortfarande av de flesta aktörer som ett miljövänligt halkskydd.

Vanliga frågor

Varför använder man ets?


Ets har man traditionellt använt sedan 70-talet. Idag finns ingen ursäkt till att använda denna farliga metod.
Hur många miljövänliga alternativ finns det?


I dagsläget finns en miljövänlig halkskyddbehandling på den skandinaviska marknaden och det är vår nano-beläggning. Om du har funderingar kring detta rekommenderar vi dig att titta på leverantörens säkerhetsdatablad och leta efter ammoniumvätefluorid vilket är fluorvätesyra i pulverform. Detta måste ni undvika till varje pris eftersom det är ett livsfarligt nervgift som fräter sönder golvet. Fluorvätesyra är mycket farligt även i små koncentrationer. Rådgör med giftinformation innan ni hanterar detta: Giftinformation nås på telefon: 010-456 6700
Vad har ni för garanti?


Eftersom vårt halkskydd är ett abonnemang behöver ni inte oroa er för garantier och vad dessa avser. Vi underhåller halkskyddet till en låg månadskostnad och ser till att det alltid funkar. Om ni råkar spilla ut något som täpper till halkskyddet kommer vi ut och återställer det igen.
Varför skall jag välja Spray & Stay?


Spray & Stay - Total Protection Plan är det enda miljövänliga halkskyddet på marknaden. Eftersom det är ett billigt abonnemang erhåller ni permanent effekt och slipper fundera på
Hur avslöjar man halkskyddsbluffen?


Be din leverantör om ett säkerhetsdatablad. Kontrollera även om behandlingen finns registrerad i Byggvarubedömningen. Om säkerhetsdatabladet visar att produkten innehåller ammoniumvätefluorid så betyder det att du skall undvika produkten till varje pris! Varför? Därför att ammoniumvätefluorid är fluorvätesyra i pulverform och att detta därmed är ett giftigt halkskydd som kommer förstöra golvets ytskikt permanent.
Men andra har ju 4-5 års garanti...


Ja dessa system är dock baserade på syrabaserad etsning. Om behandlingen lyckats har golvet blivit permanent förstört. Porerna som bildas gör att det blir svårare att hålla golvet rent och man får därför gå på med upprepande behandlingar för att behålla effekten som i sin tur gör golvet ännu mer svårstädat och förstör ytskikten ännu mer. Detta är ett riktigt dåligt system ur hållbarhet och miljösynpunkt.